Industra Art srdečně zve na vernisáž a nadcházející výstavu POOL of the MOON.

Tvorba Michala Šmerala dlouhodobě navazuje na druhy umění, v nichž hrají podstatnou úlohu z pohledu autora neintencionální děje, respektive těžko ovlivnitelné fyzikálně chemické zákony. Podobně jako u gestické malby, nebo například u obarvovaných záznamů dopadů kapek, či kaňkáží, se jich autor přesto pokouší zmocňovat. Ovlivňuje matrice, na kterých dílo vzniká, podmínky, za nichž roste, nebo samotné způsoby, jimiž se tak děje.
Nejinak je tomu i v jeho aktuálním projektu, jehož hlavní motto zní: „Zachytit čas a proměny tvaru v objektu.“ Výsledná podoba instalace je často důsledkem autorových tvůrčích postupů a to důsledkem předem nezamýšleným. Vytyčení „podloží“, na němž objekty vyrůstají, je snad jediným uváženým kompozičním zásahem. A on sám je limitován půdorysem výstavních prostor. Nejobecnějším pojmem, který umožňuje výstavní projekt zastřešit je krajina. Jak autor sám podotýká: „Námět krajin často vychází z výsledku samotného procesu a není hlavním nosným prvkem – zamýšleným obsahem – jsou na stejné úrovni. Krajina nemusí být konkrétní a pozemská, je imaginární. Proces končí ve chvíli, kdy se rozhodnu.“

Vystavující: Michal Šmeral
Kurátor: Jindřich Lukavský

Výstava potrvá do 30.9. 2018

Děkujeme partnerům: CAT CUT, Mrazírny Rovner, PROFIL NÁBYTEK, a.s. Za finanční podpory statutárního města Brna.

Industra – nezávislý neziskový kreativní hub koncentrující následováníhodné / inspirativní projekty z ČR i zahraničí do průmyslového srdce města Brna. Komunikační prostor, ve kterém se setkává umění, design, věda, vzdělávání, inovace a občanská společnost.

Industra STAGE
Industra Lab
Industra Cut&Sew
Industra Coffee

https://industra.space/