Michal Tomek se zajímal o „mariášky“ od dětství, ale spíše než hra samotná ho fascinovaly karetní figury, k nimž si vybavoval různé situace a příběhy. Dnes o nich říká, že jsou jako útržky snů, opakovaná historická sdělení, pokus o interpretaci něčeho důležitého či zasutá vzpomínka na neskončenou událost. Cyklus maleb Příběhy z karet představuje jednolitý obrazový celek, k němuž se autor neustále vrací.