Miguel Rozas ve svých videoprojektech zkoumá socio-kulturní aspekty a vztahy mezi politikou a masovými sdělovacími prostředky. Jakožto oficiální kameraman nejrůznějších evropských summitů získal ojedinělou možnost nahlédnout fungování předních evropských médií i institucí zblízka a zevnitř. Formou svých minimalistických videoesejí tak zprostředkovává divákům pohled na současná média. Bez komentáře či doslovnosti pojímá téma z různých perspektiv a především se snaží diváky inspirovat k pečlivému uvažování o světě kolem sebe a objevování určité krásy a lidskosti i na neobvyklých místech. Pět videoesejí Miguela Rozase představíme jako samostatnou výstavu The Art of Simulacrum v našem novém prostoru pro videoart v areálu galerie.

 

Miguel Rozas (*1971) pochází původem z Chile. Výtvarné umění a nová média studoval v Santiagu de Chile (ARCOS), Würzburgu (FHWS) a Toulouse (ESAV). V roce 2013 se účastnil magisterského programu Universität der Künste (UDK) v Berlíně pod vedením německých umělců pracujících s videem Mariou Vedder a Heinzem Hemigholzem. Nyní žije mezi Bruselem a Berlínem.