Výstava s názvem Fragmenty kmitu představuje exploraci prostorových vztahů skrze minimalistické formy kruhů a jejich kónické kompozice. Tyto geometrické konfigurace fungují jako metafory pro koncentraci a pozorování, jež jsou základními prvky této instalace. Zvukové rezonance a vibrace hrají klíčovou roli, interakce mezi vizuálními a auditivními elementy vytváří polysenzorické stimuly, které dynamizují dialog mezi prostorovými vztahy a divákovým pozorováním.

 

Mikuláš Starý (*1994) je multimediální umělec a designér, absolvent Ateliéru skla u prof. Petra Stanického Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V současné době žije a tvoří v Praze a ve Zlíně. V umění a designu spojuje širokou škálu svých zájmů. Jeho tvorba zahrnuje osvětlení, sklo, interiérový a prostorový design a instalační umění. Určujícím aspektem pro formu autorova díla je světlo. Starý začínal se světelnými objekty, ale postupně se jeho pozornost přesunula i ke studiu přirozeného denního světla v architektuře. Silný vliv na jeho tvorbu je čitelný v autorově vášni pro řemesla. Ruční výroba je tak nedílnou součástí již samotného navrhování. Starého tvorba dokumentuje vývoj umělecké instalace od teoretických základů, úvah o vnímání skla, světla a prostoru, přes výzkum kontemplativních prostorů až po koncept a realizaci instalace. Výsledkem je instalace, často jakoby zasazená do industriální architektury, která pomocí systému geometrických tvarů generuje prostory určené k pozorování a rozjímání. Většinou jde o systém více částí, z nichž každá pracuje s jinými vjemy. Pracuje tak, aby vytvářel komplexní dojem instalace, která je ukotvena v architektuře, ale není omezena prostorem. Autorova instalace tak vytváří ohnisko, kde je akusticky vymezený prostor pro provádění zvukových experimentů se sklem.