V Galerii Za stěnou se představuje Míla Preslová, jedna z nejvýznamnějších výtvarnic generace 90. let, pracující především s médiem fotografie. Na rozdíl od jiných výstav, ve kterých klade důraz na osobní prožitky a city, připravila umělkyně pro tuto expozici cyklus fotografií, kdy pomocí rukou vytváří podoby a obrazy ať už orchidejí, nebo třeba prostých léčivých bylin. Přitom zobrazení květů pomocí rukou vyjadřuje stálou přítomnost lidského těla, které, na rozdíl od duše, podléhá nemocem a zmaru. Součástí expozice je potom video Let /anděl, nekonečno/, které tvoří jakousi protiváhu k tématu rukou – květin.