"… Milan Bureš sérii pojmenoval parafrázováním literární klasiky Na východ od ráje, čímž chtěl zjevně vyjádřit zvláštní povahu prostoru, jenž se definuje svojí polohou vůči Západu. V protikladu k Západu jako k něčemu obecně známému, hodnotově čitelnému a do velké míry vzorovému tu stojí cosi na východ od něj, cosi nejasně ohraničeného, splývajícího, neznámého…"