Milan Grygar / Světlo, zvuk, pohyb
8. 3.- 3. 6. 2017
Fait Gallery
Kurátor: Denisa Kujelová

Milan Grygar (*1926) platí svým dlouhodobým a soustředěným zaujetím a originálním pojetím vztahu obrazu, zvuku a prostoru za výjimečného autora nejen v rámci českého a slovenského umění. Ojedinělý koncept souvztažnosti vizuálního a akustického, jenž je hlavním tématem výstavního projektu atypicky chystaného pro celý prostor Fait Gallery, rozvíjí ve velmi rozmanitých a často i protichůdných analogiích již přes pět desítek let.

Výstavní projekt zaštítila MČ Brno-střed.