Vernisáž výstavy: 11. prosince 2018, v 17.00 hod.
Trvání výstavy: 12. 12. 2018 – 3. 2. 2019
1. podlaží budovy 14

 

Výstava Milana Knížáka (*1940), mezinárodně uznávané umělecké osobnosti, člena světové avantgardní skupiny FLUXUS, představí prostřednictvím obrazů, objektů a dokumentů akcí stěžejní aspekty autorova díla. Je koncipovaná jako předčasná či neúplná retrospektiva s důrazem na stránku objektu – obrazu, tedy výtvarnou část. Těžiště výstavy spočívá v Knížákově malbě a plastice po roce 2000 např. obrazy z cyklu Abstraktní komiks či série soch ozbrojených tvorů, v nichž čerpá z mnoha vlivů především konceptuálního a postmoderního umění. Na výstavě nebudou chybět ani ukázky z Knížákova nejpodstatnějšího období 60. a 70. let – akce zachycené prostřednictvím dokumentárních panelů, destruované desky nebo obrazy z cyklu Šaty malované na tělo. K vidění budou i známá díla z přelomu 80. a 90. let  – Mutanti či Černá Václavka.

Milan Knížák patří k tvůrcům, kteří výrazně zasáhli do světa českého výtvarného umění 2. poloviny 20. století. Jeho dílo i postoje stále fascinují a zároveň dráždí svou neskrývanou přímočarostí. Tvorbou i osobností nastavil české společnosti zrcadlo, jehož obraz nebyl po chuti všem, ale z pohledu autora byl bytostně pravdivý. A jeho přístup, nebýt konformní, ale dělat vše za každou cenu jinak, je patrný i na naší výstavě.

Kurátor výstavy: Ivan Bergmann

Na vernisáži a v průběhu výstavy si můžete zakoupit dvojjazyčnou publikaci k výstavě:
Milan Knížák, Žít jinak – To Live Otherwise, 2018
cena: 490,- Kč