Konceptuální umělec, performer a literát Milan Kozelka (1948?2014) zanechal nesmazatelnou stopu v českém umění především osmdesátých a devadesátých let. Od šedesátých let se věnoval poezii a jeho básně jsou dnes řazeny do kontextu českých ohlasů americké beatnické literatury.

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let obrátil pozornost k akčnímu umění. Během relativně krátké doby se z něj stala respektovaná osobnost místní výtvarné scény. Paralelně k body-artovým performancím rozvíjel výtvarnou tvorbu, ať už měla podobu konceptuální kresby nebo land-artových instalací. Účastnil se také řady alternativních výstav nezávislého okruhu, například Setkání na tenisových dvorcích TJ Sparta (1982) nebo Chmelnice–Mutějovice (1983). Vždy sledoval aktuální dění a jeho neklidná povaha ho poháněla do dalších a dalších projektů. Během osmdesátých let performoval, kreslil, stal se významným organizátorem neoficiálního kulturního dění. V devadesátých letech založil v Karlových Varech pobočku pražské alternativní organizace Artforum a pořádal zde výstavy, filozofické přednášky, literární festivaly a koncerty. Podílel se i na řadě dalších regionálních aktivit, především v Olomouci a v Brně, performoval, publikoval a věnoval se editorské činnosti.

Na příkladu Kozelkovy mnohovrstevnaté osobnosti lze vykreslit totalitní dobu v její složitosti a nejednoznačnosti a ukázat vzdor i křehkost jedince vůči mocenským tlakům společnosti. Výstava poprvé prezentuje Kozelku v celé úplnosti – v rozpětí od multimediálního a konceptuálního umělce či performera až po básníka, prozaika a iniciátora různorodých aktivit. Poprvé zveřejní dokumentaci některých dosud neznámých body-artových a land-artových děl stejně jako další dokumenty uchované v archivu Kozelkova přítele a sběratele Vladimíra Meistra. Výstavu doprovází publikace Svázáno do Kozelky, vydaná nakladatelstvím Větrné mlýny.

Kurátoři Jana Písaříková, Vladimír Havlík, Pavlína Morganová