Interaktivní instalace Milana Sodomy, vystavená v Kavárně co hledá jméno, navazuje na autorovu sérii kreseb tuší na papír zvanou Moby Dick. Touto sérií Milan Sodoma započal novou etapu své tvorby. Po téměř dvou letech, kdy byl zaměřen výhradně na figuru, s novou sérií přechází do čistě abstraktní polohy. V jeho přístupu k dílu samotnému se však nic nemění. I v této sérii pracuje s prvkem náhody a nepředvídatelnosti. Samotný proces tvorby staví na stejné místo jako obraz samotný.

Název Moby Dick vychází z autorovy obliby parafrázovat názvy jiných, již dobře známých uměleckých děl. Vždy se však jedná o dílo, ke kterému má autor určitý osobní vztah a které se ho hluboce dotýká. V případě Moby Dicka, románu Hermana Melvilla, je důvodem zájmu autora téma neukojitelné touhy dosáhnout vysněného cíle či dokonalého výsledku. Ve své aktuální tvorbě se Milan Sodoma snaží jít proti tomuto myšlenkovému schématu, snaží se s tímto rysem své povahy svádět souboj, i když ví, že je v něm hluboce zakořeněný.

Při vzniku díla se tak soustředí pouze na proces samotný. Dobrovolně se vystavuje působení náhody, nechává dílo, aby vznikalo volně a samo si v daný moment řeklo, co potřebuje. A možná že paradoxně právě tímto přístupem může vzniknout dílo určité dokonalosti.

Tento přístup autor uplatňuje také ve vystavené instalaci. V tomto případě však jde mnohem dál. Vizuální podobu díla mají možnost ovlivňovat samotní návštěvníci – každý ze 156 čtverců je vyjímatelný a lze je mezi sebou libovolně měnit. Každou změnou pozice či orientace čtverců vznikne nová podoba struktury a tedy i nový obraz.

Jednotlivé fáze proměny obrazu budou pravidelně dokumentovány a záznam z této dokumentace bude vystaven na zakončení výstavy, která proběhne 23.6.2017 od 19 hodin.