Milena Bartlová (foto: Jan Rasch)

Přednáška Mileny Bartlové je spojená s vydáním knihy Pravda zvítězila: výtvarné umění a husitství 1380-1490 (Academia, září 2015), která zprostředkovává výsledky autorčina vědeckého výzkumu posledních dvaceti let a poprvé pojímá výtvarnou produkci spojenou s husitským hnutím jako svébytnou kapitolu českých dějin umění.

Přednáškou pokračuje volný cyklus Silná(ý) v teorii.

Více informací naleznete na webu PLATO a na Facebooku.

Milena Bartlová: Pravda zvítězila (výtvarné umění a husitství 1380-1490)
Multifunkční aula Gong
středa 2. prosince od 18 hodin
vstupné 30 Kč

———————————————————

Milena Bartlová přednáší dějiny umění a vizuální kultury na Fakultě humanitních studií UK a metodologii dějin umění na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Zabývá se také muzeologií a věnuje se umělecké kritice i kulturně-politické publicistice. Za knihu Skutečná přítomnost. Středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou (2012) získala Cenu F. X. Šaldy