Billboart Gallery představí v únoru první výstavu z plánovaného cyklu Samota napříč roky pod vedením studentek druhého ročníku Kurátorských studií Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Jany Šedivé a Alžběty Svobodové.

 

Na výstavě nazvané Samota v ulitě dětství představí Miloš Kopták dvě díla z širšího cyklu mořských víl, jež nese název Môj dom, moje väzenie. Prostřednictvím drobných objektů složených z lastur a částí panenek metaforicky ztvárňuje osamoceného jedince v podobě malé víly, která je dobrovolně uvězněná ve své vlastní ulitě. V soukromém zlatém vězení, chráněná před nástrahy světa se nikdy nemůže zcela rozvinout a dospět. Zůstává na věčnost zakletá ve své dětské podobě.

 

Miloš Kopták (*1969, Žilina) je etablovaný slovenský malíř, grafik, fotograf, land artista a především ilustrátor. Jeho uměleckou tvorbu lze rozdělit do dvou uměleckých kategorií: volná tvorba a ilustrace. Ve své volné tvorbě se snaží vyjádřit nové umělecké formy, ve kterých reflektuje myšlenky a odkazy historických kultur. Tradiční hodnoty a významy vnímá skrze měnící se spektrum časových vrstev. V minulosti se intenzivně věnoval ilustracím a jako knižní ilustrátor spolupracoval s českými, ale i zahraničními vydavatelstvími. Založil a vedl asociaci slovenských ilustrátorů ASIL. V zahraničí pořádal odborné semináře a se španělským výtvarníkem Rai Escalé založil autorskou dvojici MIROIR NOIR. V současnosti žije a umělecky působí jak v Bratislavě, tak i ve Španělsku.

 

Výstavní cyklus Samota napříč roky zahrnuje celkem tři výstavy na velkoformátových plakátovacích plochách, přičemž spojovacím ústředním tématem je samota. Samota, jakožto fenomén, který se stal součástí života mnoha lidí. Pocity osamění, kdy je člověk vytržen ze společnosti, stojí na jejím okraji a postupně se z pouhého pocitu může stát i psychická paralýza, která jedince nakonec může zcela vyloučit ze společnosti. Samota je často spojována s duševním stavem těch, kteří vedou osamělý život, ale opak může být pravdou. Postihuje jak mladistvé v dospívajícím věku, tak i seniory v domovech důchodců, či děti, kterým není dána dostatečná péče. Kurátorky se v projektu věnují samotě jak v raném, dětském věku, tak i v pozdějším letech dospívajícího, či dospělého člověka, až k seniorům, kteří často tento duševní stav prožívají. Jejich cílem je poukázat na důležitost citlivého tématu, o němž se povětšinou hovoří v tichosti.

 

kurátorky: Jana Šedivá, Alžběta Svobodová

 

Výstavní cyklus vznikl za podpory Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.