grafický design: Michal Tůma

Moment napětí před tím, než monotónně rovnou čáru EKG zvlní známka života. Doba pádu ostří gilotiny. Klid před zběsilým zápisem seismických vln. Odpočet výbuchu.

 

Tužka se rozkmitá. Ubíhající papír plní spolu s uplynutým časem prostor jako písek spodní baňku přesýpacích hodin. Stroj, podobný seismografu, který duo Miloslav ChytilJan Lechner pro prostor galerie zkonstruovali, ostražitě sleduje naši aktivitu. Vytvářením záznamu všeho, co se mihne v jeho okolí, poukazuje na patrné lidské stopy na povrchu planety.

 

Dílo je současně rafinovaným komentářem k praxi současného designu, který je doménou obou autorů, a kterému se jen pozvolně daří nahrazovat estetizaci předmětů za jiné, naléhavější úkoly. Projekt v Galerii Nika je jedním z cyklu realizací, ve kterých Chytil s Lechnerem zkoumají přesahy designu a upozorňují na jeho společenskou zodpovědnost skrz jeho neodmyslitelné semknutí s životem člověka.

 

kurátorský tým: Emma Štifterová, Matej Majda