Magda Veselá: Should I Stay or Should I Go (galerie)
Jakub Cabalka & Jakub Červenka: Meze obrazu (park)
kurátorka: Katarína Uhlířová a Lenka Sýkorová
Výstava probíhá v rámci druhého ročníku Festivalu Fotograf s názvem Mimo formát. http://www.fotografestival.cz

Stojíme.
Každý zvlášť.
Hledáme, která cesta může být společná.
Musím na to myslet. Často. Na horách, na plese, v posteli, ve vlaku, po karnevalu, v autě…
Musím o tom mluvit. S psychologem.
Should I Stay or Should I Go?
Zatím pořád nevím.
Magda Veselá

Magda Veselá riskuje, když otevřeně odhaluje své soukromí. Cyklus fotografií a videoprojekce nazvaná Should I Stay, Should I Go? ( 2011) vznikaly v době, kdy se autorka rozhodovala, zda zůstane v manželství nebo těžkou krizi vztahu společně se svým mužem překoná: Musíme o tom mluvit. S psychologem. Hloubku vystavené práce naznačuje i skutečnost, že Veselá poskytla prostor také fotografiím svého manžela.
Jakub Cabalka & Jakub Červenka vkládají fotografický výřez do reálného prostředí. Důležitý je pro ně akt zásahu do reálného prostoru i jeho symbolika, neméně důležitý je i samotný záznam aktu a jeho významy. Fotografie zůstává pouze výřezem určité scény, která může a nemusí být reálná. My se můžeme jen domnívat, co se za hranicí fotografie nachází.?Souborem Meze obrazu ohledává dvojice Jakub Cabalka & Jakub Červenka fotografický, lépe řečeno obrazový rámec jako takový. Společně testují jeho limity i případné možnosti překročení. Aby mohli rámec překročit, musí porušit perspektivu.
Katarína Uhlířová

V tomto fotografickém souboru se soustředíme na fotografický, respektive obrazový rámec jako takový. Na jeho limity, vlastnosti, ale i možnosti jeho překročení. Ve své podstatě aplikujeme fotografický rámec do reálného prostředí.
Jakub Cabalka & Jakub Červenka

Magda Veselá je absolventkou Dramatické výchovy na DAMU v Praze a studentkou magisterského studia na Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě. Jakub Cabalka & Jakub Červenka jsou studenti fotografie na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Pro Altán Klamovka Magda Veselá připravila videoprojekci a fotografie, které spolu s dalšími objekty dokreslí intimní atmosféru celé její práce i samotného interiéru galerie. Jakub Cabalka & Jakub Červenka intervenovali do prostranství parku Klamovka svými site-specifik fotografiemi, které bude možné nalézt na základě mapky, důvtipu a velmi bystrého zraku.
Lenka Sýkorová