Minami Nishinaga je zahraniční studentkou Ateliéru Sochařství na UMPRUM, která nalezla motivaci pro studium náročné češtiny ve sbírání mile znějících českých slov. Mezi svými přáteli sbírá různé zdrobněliny do ptačího krmítka, které nyní umisťuje i do Galerie NIKA.

Ptáčkům se sypou do krmítek zrníčka. Co se ale má nasypat do krmítka pro Minami? Minami Nishinaga je umělkyní pocházející z Japonska, přičemž v současné době je studentkou magisterského programu Visual Arts v Ateliéru Sochařství na UMPRUM. Minami při svém studiu českého jazyka objevila specifické tvary slov, které jí svým pozitivním citovým zabarvením učarovaly a staly se pro ni jak motivací pro studium náročné češtiny, tak inspirací pro její uměleckou tvorbu. Řeč je celou dobu o zdrobnělinách, které Minami mezi svými přáteli a spolužáky sbírá do ptačího krmítka. Krmítko nyní umístila i do prostoru Galerie NIKA a vyzývá kolemjdoucí, aby také přispěli a rozšířili její slovník o další mile znějící česká slova. Stačí pouze načíst QR kód nebo navštívit stránku www.galerienika.art, vyplnit slovíčko do prázdného pole a odeslat. Sesbíraná slova poté budou průběžně zveřejňována na našem instagramovém profilu a poslouží jako materiál pro další práce autorky.

Kurátorka výstavy: Kamila Huptychová
Grafika: Vítek Jebavý & Jirka Macků