Minh Thang Pham (student AVU, ateliér Vladimíra Skrepla), ve svých videích s vtipem komentuje umělecký provoz, slepuje střepy světa v digitálních sítích nebo se s empatií zamýšlí nad mezigeneračními a interkulturními vztahy. Jako příslušník vietnamské minority má vlastní zkušenost s jejich rozporuplností, střetáváním mentalit a tradic, hledáními identity. Tyto konflikty také tematizuje ve svém projektu “Bez názvu”, performativním setkávání a společném čtení dětí a rodičů, jehož audiovizuální zpracování umožní návštěvníkům galerie OFF/FORMAT nahlédnout do situace a pocitů druhé generace Vietnamců žijících v České republice.