Vladislav Mirvald – Čtyřgarmondové kružnice

Výstava představí tři vynikající malíře tzv. lounského okruhu, Zdeňka Sýkoru, Kamila Linharta a Vladislava Mirvalda, a jejich tvorbu silného tvůrčího období druhé poloviny 60. let 20. století, kdy je jejich dílo svázáno jak s racionálním matematickým řádem, tak s vážným a vřelým vztahem ke krajině. 

 

Představená díla pocházejí ze sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích.