Jiří Černický ve svých projektech vytváří fiktivní scénáře, které koncentruje do objektů, někdy připomínajících průmyslové výrobky, do instalací i aranžovaných akcí ve fotografické podobě. Sociální angažovanost a kritika ve spojení s všudypřítomnou hranou fikcí a ostrými obrysy reality vystupují i v celé další umělcově tvorbě. Autor se věnuje také malbě a videu.

K blanenské výstavě s názvem Minimálně intenzívnější Jiří Černický napsal:
V prostoru jsou ponechány jednoduché dvojtvary většinou v podobě skvrn. Ačkoli jsou si vzdáleně svým charakterem podobné, jejich původ je různý. Při bližším zkoumáni se jejich jednoduchost komplikuje a svádí diváka tam, kam by nečekal, například od minimalismu k senilitě, prostorové anomálii, gravitaci mysli, nepředvídatelné akci, chybě v síti