Srdečně vás zveme na první pražskou výstavu mladého umělce Miry Macíka s názvem „Self-reflection“.

Mira opanuje naši galerii svou prostorovou instalací, ve které tematizuje motiv lebky, který je protkán celou jeho dosavadní tvorbou. Mira tak navazuje na řadu autorů, kteří byli v českém umění 19. a 20. století fascinováni nejsložitější částí lidské kostry natolik, že lebku často učinili jediným nebo důležitým tématem svých prací.
Lebka je snad nejkomplikovanější, nejtajemnější a současně zcela jistě hrůzu vzbuzující část lidské kostry. Nic není na pozůstatcích člověka tak jednoznačné, ale také anonymizující než tkáně zbavená a oproštěná hlava. Ještě nedávno byla tím, co nás individualizovalo, čím jsme se odlišovali a poznávali zároveň mezi sebou… Lebky jsou si tak podobné, tak žalostně unifikující. Uniformizující smrt, pomíjivost a marnost, ve které jsme si nakonec všichni rovni, protože jsme vlastně stejní. Naše „portréty“ jsou nakonec současně autoportréty nás všech.
Mirovi nestačí stěna, vystupuje do prostoru, vytváří objekty a závěsné mobily, jež se vzduchem vznáší a ironicky se šklebí naší materiální a věcem sloužící existenci.