Trychtýř, 2018-9, akryl, olej, plátno, 170 x 140 cm

Druhá letošní výstava v Galerii Petr
Novotný představuje nové obrazy pražského malíře Mirka Kaufmana. Je to jeho
druhé vystoupení v této galerii, poprvé se zde představil v roce
2016.

Mirek Kaufman se narodil roku 1963
v Žatci. V letech 1983 – 1989 studoval na Akademii výtvarných umění
v Praze, kde byli v té době jeho spolužáky malíři Císařovský,
Korpaczewski, Mainer, Placht, Střížek a další dnes velmi známá jména. V letech
1988 – 1989 studoval na École
Nationale Supérieure des Beaux-Arts v Paříži. V devadesátých letech
žil v rámci několika studijních pobytů ve Francii a Švýcarsku. Nyní žije a pracuje v Praze.

Kaufmanova tvorba je tvořena většími
cykly, vždy s nějakou ústřední myšlenkou či tématem. Na minulé výstavě to
byla současná fascinace lidskou tváří. Ve svém aktuálním cyklu se autor
soustřeďuje na rozdíl mezi vědecky přesným a osobně zabarveným vnímáním
okolního světa a zamýšlí se nad povahou a silou introspekce, která ústí v nezaměnitelnou
vizualitu a imaginaci každého z nás. Po formální stránce tvoří obrazy mix
přesných, ostře ohraničených ploch a neurčitých, nejasných tvarů a útvarů.
Obrazy tak oscilují na pomezí abstrakce a figurace a jejich provedení nechává
velký prostor pro naši představivost.

Autor k výstavě uvádí: „Pozorovací
pole je zamýšleno jako projekční plocha, kde se vnitřní a vnější
vícenásobně exponované obrazy vzájemně překrývají, prostupují, přelévají. Pohlédneme-li do potemnělé výlohy,
výjev za sklem se sečte s naším vlastním odrazem, jako bychom se ocitli mezi
vrstvami holografického obrazu. Pouze náš vnitřní zoom je dokáže oddělit a
rozpoznat jednotlivé komponenty. Podobně i nestabilní digitální přenos vytváří
z více zdrojů neskutečné anomálie v podobě překvapivých hybridních výjevů.
Pozorovací pole lze považovat za prostor bez hranic, kde se optika našeho
vnímání může plynule přelaďovat. Jeden pól tvoří vnější,
vědecky popsatelný rozměr. Badatelova pozornost se tu symbolicky soustřeďuje do
kruhu-ohniska zkoumání. Druhý pól, s individuálně nastavenou hloubkou
ostrosti sentimentu, nostalgie, vzpomínek je osobní a nemá předem dané limity. Záleží už jen na nás, jakou míru
abstrakce jsme ochotni vpustit do našeho vlastního pozorovacího pole.”

Mirek Kaufman začal samostatně vystavovat
od roku 1989, v devadesátých letech měl řadu výstav v Holandsku,
Švýcarsku, Francii…, kde svou práci představuje na výstavách dodnes.
V současné době se soustřeďuje hlavně na domácí scénu.

 

Mirek Kaufman
/ POZOROVACÍ
POLE / OBSERVATION FIELD

27. března – 4. května 2019

Galerie Petr Novotný, Heřmanova 35, Praha 7

Otevřeno úterý – pátek 12 – 18 hod.,

sobota po domluvě na tel. 608862324

Vernisáž ve středu 27. března v 18 hod. za
osobní účasti autora