Miriam Kaminská a Barbora Kolouchová – Klášterní zahrada 2020

Broumovská klášterní zahrada se i v letošní výstavní sezóně stává místem pro sochy. Vystavujícími jsou nedávné absolventky pražské Akademie výtvarných umění Miriam Kaminská a Barbora Kolouchová. Obě autorky ve svých pracích zacházejí syntetizujícím způsobem s liniovými formami – pro Miriam Kaminskou jsou inspirativní především kompoziční a tvarové možnosti lidské figury a větví stromů, objekty Barbory Kolouchové navozují dojem vegetativních struktur a symbolických architektur. Vystavené práce Miriam Kaminské představují specifické bytosti, ztělesnění konkrétního stádia z procesu hluboké psychologické proměny. Nesou zakódované významy, transformace emocionálních prožitků. Sochy současně svou formou korespondují s autorčinými nástěnnými liniovými pracemi a jejími kresebnými záznamy prostorových představ, parafrázemi psychologie vztahových kompozic-situací. K základním inspiračním zdrojům Barbory Kolouchové náleží stavební struktury nerostů, rostlin, živočichů a přírodní procesy zajišťující jejich existenci. Autorka často objekty aditivně skládá ze zmnoženého modulu ornamentálního charakteru, vytváří architektonický celek, jehož vertikalita v sobě obsahuje růstový princip z vegetativní říše. Volbou materiálu a způsobem jeho zpracování odkazuje k lidovému umění, prostřednictvím ornamentálních a stavebních prvků pak do světa sakrální architektury. Ve svých pracích zdařile propojuje kreativitu organické živosti s neostentativním řádem architektonické skladebnosti.

 

Liniové sochařské objekty obou autorek můžeme vnímat jako svého druhu prostorové kresby. Korespondují tak s tvorbou Jitky Svobodové, jejíž práce lze zhlédnout od poloviny září v Galerii Dům. Právě Jitka Svobodová se od sedmdesátých let významnou měrou podílela na procesu posilování autonomního charakteru výrazového prostředku kresby, jež mj. vystoupila z tradiční dvojrozměrnosti do svobody prostorové otevřenosti.

 

Kurátor: Iva Mladičová