Tvorba Mirky Vitáskové se rozvíjí v několika liniích, ve kterých užívá rozdílné vjadřovací prostředky. Je výrazově různorodá a přitom se do ní promítá jasný názor, ve kterém se prostupují různé časové roviny, prvky z minulosti i současnosti. Autorka se zabývá akvarely, kolážemi, fotografiemi, texty, objekty a instalacemi. Citlivě pracuje s daným prostředím. Výstavnímu prostoru umí dát rytmus, který vychází ze střídání různých cyklů a přístupů. Některé instalace vytváří přímo pro něj. Propojuje prostředí, ve kterém žije, s prostorem galerie.

Akvarely vznikají v ucelených řadách, do kterých se často promítá krátce vymezené období. Působí křehce, někdy jsou snové a fantaskní, harmonicky barevné, jindy až střízlivě minimalistické. Obdobně přistupuje i ke kolážím, jejichž série mohou vzniknout třeba za jediný večer, takže mají příbuznou náladu a vnitřní řád, který je velmi volný a nijak její projev nesvazuje. Inspiruje se fotografiemi nebo starými pohlednicemi, které rozstřihává a takto vzniklé prvky znovu skládá. I z fotografií vytváří ucelené soubory, často inspirované lidskou postavou ve spojení s přírodou. Někdy také zachycují různé fáze nějaké akce nebo performance. Instalace jsou hravé, jemně ironické a humorné nebo experimentální v užití přírodních prvků kombinovaných s geometrickými tvary.

Mirka Vitásková navazuje na několik tendencí minulosti a rozvíjí je v reakci na současnost. Pracuje s lidským tělem, s přírodou, s barevnými kombinacemi, s antropomorfními tvary, s až exaktními kompozicemi, s prolínáním různých prostředí a časů. Právě v tomto komplikovaném a přitom přirozeném vývoji spočívá působivost jejího výrazu, protože jednotlivé řady se vzájemně obohacují a získávají tak možnost dalšího vývoje, kterému naštěstí nehrozí, že by ustrnul v mechanických přístupech.

Kurátor: Jiří Machalický