Silou psů

Miroslav Černý (*1977) je spisovatel, básník, jazykovědec a anglista. Působí na katedře anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity, kde na pozici docenta přednáší sociolingvistiku, jazykovou typologii, historický vývoj angličtiny
a středověkou anglickou literaturu. Specializuje se také na problematiku vymírání menšinových jazyků, pročež v rámci terénních výzkumů navštívil více než 70 zemí všech obydlených kontinentů. Spolu s hudebníkem Petrem Kunzem stojí za hudebně-literárním
projektem Abendland. Při jeho pardubické návštěvě zazní jak básnická tvorba z jeho poslední sbírky Silou psů (2017), tak i několik zamyšlení nad postupným mizením starých a čím dál méně používaných jazykových systémů.