Koláže jsou na výstavu zapůjčeny ze sbírek majitelů, sběratelů odkazu Miroslava Horníčka.

Jedná se asi o 25 koláží z raného a pozdního období autorovy tvorby.

Miroslav Horníček byl přítelem Jiřího Koláře, považoval se za žáka tohoto vynikajícího výtvarníka a básníka.

Výstava bude doplněna několika literárními pořady.