Ulice Na Hrázi - bydliště Bohumila Hrabala, Praha, 1987 © Miroslav Hucek

Český fotograf Miroslav Hucek (1934–2013) je známý především svými četnými černobílými fotografiemi s velmi silným humanistickým zaměřením a vyzněním. Mnozí z příznivců světa fotografie si ho jistě budou pamatovat pro jeho patnáctileté působení v časopise Mladýsvět (1960–1975). Projekt „Domovy“, který pro Leica Gallery Prague kurátorsky sestavila jeho dcera Barbara Hucková, není jeho typickou tvorbou; nepracuje zde s člověkem jako s objektem svého snímání (jak je pro jeho tvorbu typické), ale soustřeďuje se v něm na bezprostřední okolí daných jedinců, na nejbližší prostředí, které daného člověka ovlivňuje, utváří a charakterizuje. Lidské domovy vnímá jako životní kotvu člověka. Návštěvník výstavy tak bude moci nahlédnout do nejbližšího intimního prostředí Hrabala, Hemingwaye, Michela de Montaigne, Axela Muntheho, L. N. Tolstého, Napoleona a Lenina, ale bude se moci přiblížit i nejbližšímu okolí postav fiktivních, jako např. Dulciney z Tobosa či Sherlocka Holmese. Všichni v daných místech zanechali svůj otisk, stejně jako jejich domov zanechal stopu v jejich dílech.