Maxim Čáp

Mišo vo svojej obrazovej tvorbe posledných rokov opustil lyrickú polohu rozpíjanej tušovej maľby. Naďalej však tvorí vo veľkých, zdanlivo neukončiteľných cykloch. Kontinuálne spracúva zúzkostňujúce témy, stále symbolicky maľuje čiernou a bielou a ignoruje ostatné farby. Snaží sa byť čoraz presnejší, priamejší, no nerezignuje na metaforu. Stále jasnejšie rozpráva jazykom poetickej obžaloby a žalostnosti. Dlhodobo spracováva témy efemérnosti, krehkosti a rozpadu vo všetkých ich podobách. Tvrdí, že sme všetci zlí a zlom poháňaní vpred. Budiž. Nebojí sa ukazovať prstom, obzlvášť nie na seba. Tak mu treba.

-prof. Peter Redjar, Uol.

Mišo Ormos (1991, Bratislava) žije a tvorí v Prahe. Vyštudoval Nové Médiá pod vedením Markusa Huemera a Tomáša Svobodu. Ako asistent pôsobí na Akadémií Výtvarných Umení. Venuje sa primárne obrazu, statickému i pohyblivému. Je tiež aktívny hudobník a rapper.