Stanislav Sucharda, Nanebevzetí Husa – Jan Hus, 1913–1914

Komentovaná prohlídka sbírkovými expozicemi Veletržního paláce se zaměří na postavu Mistra Jana Husa a jeho vizualizaci. Stejně tak představí jeho ideové následovníky jako je Karel Havlíček Borovský, František Palacký nebo Tomáš Garrique Masaryk. Komentovanou prohlídku povede edukátorka Monika Švec Sybolová.

  

místo setkání: u pokladen Veletržního paláce 

rezervace: GoOut