Výstava věnovaná mistrovi a stroji z ofsetové dílny UMPRUM: tiskoviny, makulatury, kovolisty, poklady z půdy! Zákulisí práce studentů, absolventů i pedagogů grafických oborů. A především pocta často neviditelným, ale pro obor zcela nepostradatelným mistrům dílen a jejich nástrojům. 

 

Za působení mistra tiskaře Jaroslava Janďourka se strojem Adast Dominant 514 vznikl nespočet unikátních tiskovin, v soutěžích oceňovaných knih, plakátů, grafik, ale i běžných vizitek a pozvánek. Během sametové revoluce studenti na tomto stroji množili plakáty na protesty proti totalitnímu režimu. Dvojice mistr a stroj sloužili studentům, škole, pedagogům i absolventům. Stroj byl po 39 letech provozu v roce 2021 odvezen do Národního technického muzea. Přijďte s námi nahlédnout do staré ofsetové dílny a obdivovat některé zapadlé kousky z naplněných šuplíků, které nám během stěhování do nového prostoru zázračně padly do rukou.