Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy Mizející tvář venkova. Fotografie Jitky Walterové v odborné dokumentaci ve Window Gallery, která se uskuteční v úterý 3. března v 17 hodin ve dvoře Ústavu dějin umění AV ČR (vstup z ulice Na Perštýně). 

 

Výstavu připravily Lída Hůrková, Klára Mezihoráková a Jitka Walterová z Ústavu dějin umění AV ČR.

 

V 19. a 20. století došlo k zásadní proměně života na vesnici. Po polovině 20. století zde přestalo být převládajícím způsobem obživy zemědělství, budovy zaniklých hospodářství ztratily své původní funkce a většina z nich byla vystavena chátrání či záměrné devastaci. Uvedené okolnosti spolu s faktem, že zejména mladší stavby a jejich interiéry vzniklé koncem 19. a během 20. století se donedávna nejevily jako hodny památkové ochrany, způsobily, že v celé řadě vesnic hrozí reálný zánik dokladů celé jedné etapy jejich stavebně-historického vývoje a nenávratné narušení jejich urbanistického organizmu, nehledě na to, že se mezi nimi nacházejí i mimořádně cenné stavby, jimž by postavení kulturní památky právem náleželo.

 

V roce 2020 se uzavře projekt Proměna venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století zabývající se výzkumem venkovské architektury na území České republiky, kterému se pět let věnovali pracovníci Ústavu dějin umění AV ČR ve spolupráci s Katedrou geomatiky ČVUT. V jeho rámci vznikly případové studie 36 obcí zaměřené především na profánní architekturu 19. a 20. století. Smyslem projektu byl nejen umělecko-historický rozbor proměny a současné podoby venkovských lokalit jako celku i v jednotlivostech, ale také vytvoření co nejbohatší dokumentace, která by zachytila mizející tvář vesnic. Vedle čistě technických dokumentačních prostředků, jako je tvorba analytických map a digitálních 3D modelů, zde hraje významnou roli fotografie. Ale i v přísných mantinelech odborné dokumentace vznikly snímky, u kterých vizuální stránka převažuje nad dokumentační popisností. 

 

Výstava ve Window Gallery, výlohách knihovny Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, je volně přístupná z ulice Na Perštýně a Husova.

 

Mediálním partnerem výstavy je portál PROPAMÁTKY. 

http://venkov.fsv.cvut.cz/projekt/