Litomyšlské sympozium vizuálního umění, pořádané Galerií Miroslava Kubíka ve dnech 31.8. až 16.9. 2012, startuje prvním ročníkem a jeho ambicí je každoroční konání. Posláním sympozia je především podpora kulturnosti prostředí města Litomyšle, které je naplňováno pracovními setkáními vizuálních umělců, kteří v době svého pobytu vytvářejí umělecká díla nadčasové hodnoty. Zároveň je jeho ambicí koncentrovat pozornost na zajímavé osobnosti, jevy a tendence současného umění. Pro program 1. ročníku bylo vybráno představení špičkových zástupců nastupující české malířské generace. Důraz na „klasické“ malířství v sobě obsahuje jistý osten konfrontace s „preferovanými“ postkonceptuálními tendencemi a novými médii.

Na sympozium naváže výstava v Galerii Miroslava Kubíka, která v autorských profilech představí jednotlivé malíře – účastníky Sympozia a také díla, která v Litomyšli vznikla.

Kurátorem sympozia je Martin Dostál.

Výstava je otevřena ve dnech pátek a neděle od 12 do 17 hod, v sobotu od 10 do 17 hod.