Galerie Miroslava Kubíka si Vás dovoluje pozvat na slavnostní dernisáž výstavy spojenou
s komentovanou prohlídkou a představením publikace Mladé hvězdy / Young Stars
(1. Sympozium Litomyšl).

Výstava je otevřena ve dnech pátek a neděle od 12 do 17 hod, v sobotu od 10 do 17 hod.