Symposion (z řeckého συμπίνειν, sympínein – „pít spolu“;) bylo ve starém Řecku a Římě důležitou společenskou institucí. V Platónových dialozích lze Symposion také chápat jako hostinu. Hostinou není však myšleno jídlo, ale to, co následovalo po něm, rozuměj jako setkání za účelem řešit nějaký problém nebo jen výměna názorů.

 

Bílý dům. Komunistický kostel. Kokos. Chrám Platóna.  

Jemný performativní dialog. Reimaginace socialistického monumentu. Online prostor k meditaci.

Modernistický mikrovesmír. Výrazový tanec a lokální móda.

 

Otevíráme virtuální brány Bílého domu a zveme k zamyšlení nad jeho osudem.