Laura Luna Castillo, Pascal Silondi a Jakub Grosz

kolaborativní instalace / letní rezidence

Mezinárodní trio umělců bude během červencové rezidence experimentovat v galerii s různými současnými technologiemi, které propojí s tradičními formáty a principy. S pomocí virtuální reality, elektroakustických nástrojů, motorů a senzorů v kontrastu s technikou vyšívání a sochařskými přístupy, připravuje trio sérii intermediálních instalací reflektující prvky odcizení, zmatení a znepokojení. Obsahovými ingrediencemi procesu jsou obydlené a zapomenuté prostory, stavy paměti a úzkosti.
.
V týdnu od 11. 7. je možné navštívit otevřené studio umělců v galerii, vernisáž výstavy se koná v pondělí 18.7. v 18 h s performancí umělců.

Laura Luna Castillo je mexická multimediální umělkyně v současnosti žijící v Praze. Její práce, dříve zaměřené spíše na médium fotografie, se nyní zaostřují na video a instalace. Experimentuje s dalšími formami uměleckých vyjádření, které ji umožňují zkoumat mechanismy paměti, narativu a imaginace. Důležitým aspektem její práce je zvuk, který je vždy nedílnou součástí jejích často interaktivních instalací, objektů a hudebních nástrojů. V roce 2014 vydala experimentální album Isolarios u nezávislého labeluBaba Vanga, kde využila generativních a mnemonických procesů.

Pascal Silondi, původně z Paříže, žije a pracuje v Praze od roku 2000. Jako umělec se účastnil řady interdisciplinárních projektů, kde pracoval s virtuálním i realným prostředím v rámci svých autorských instalací či performancí. Založil sdružení LIBAT(Hybridní laboratoř pro umění a nové technologie), v rámci kterého realizoval různé umělecké a kulturní projekty. Zajímají ho systémová architektura a interaktivní multimediální vyprávění ve sdílených 3D prostředích. Od roku 2006 vede na Prague College obor interaktivních médií, kde vyvíjí se studenty a dalšími pedagogy nové kreativní přístupy k interaktivním médiím a výtvarnému umění, zkoumající animační techniky, 3D, web, film, zvuk, design interface a další.

Český multimediální umělec Jakub Grosz je primárně zaměřený na reakce světla v interaktivních systémech, videu a skenografii. Podstatnou roli v jeho experimentální tvorbě hrají témata jako spletitost, chaos a relativita vnímání, často umocněné členitými strukturami, světlem a laserovými sestavami, stejně jako širokou škálou průhledných materiálů. Od roku 2009 spolupracoval Jakub na evropských interdisciplinárních projektech pro hybridní laboratoř umění a nových technologií (LIBAT). V roce 2011 dokončil bakalářské studium experimentálního výtvarného umění na Prague College/Teeside University. V roce 2013 začal Jakub pracovat na vývoji systému virtuální reality pro Eli Beamlines, což je nejintenzivnější vědecký laser na světě, který se staví nedaleko Prahy. Rovněž vyučuje na fakultě School of Art and Design na Prague College.

Linky 

Laura Luna Castillo – web

Pascal Silondi – web