Bold Gallery ukončí výstavní sezonu tohoto roku expozicí Moniky Žákové. Výstava, která nese název Tactile mind a mapuje aktuální tvorbu této umělkyně z posledního roku. Představen bude soubor 25 pláten.

  

Monika Žáková je absolventkou ateliéru Jiřího Sopka na pražské Akademii výtvarného umění. “Již od absolutoria v roce 2012, se účastnila výstavního provozu a její tvorba byla předmětem intenzivního zájmu významných českých kurátorů jako Michal Pěchouček, Milan Mikuláštík, Jiří Machalický, Petr Vaňous nebo Adam Hnojil, kterého jsme oslovili na realizaci autorčiny výstavy v naší galerii,” představuje Moniku Žákovou majitel galerie Oldřich Hejtmánek. “Kromě sólových expozic byla účastna četných skupinových výstav jak v České republice, tak v zahraničí a je zastoupena v prestižních soukromých sbírkách,” doplňuje.

  

Výstava Tactile Mind je autorčinou největší výstavou v Praze. “Monika Žáková vytváří svá díla s absolutní precizní zručností, kdy monochromatické plochy transformuje formou iluzivního lomení hmoty. Abstrakce rezignují na popisnost, námět či téma a polemizují s formami binárního chápání našeho bezprostředního světa. Zajímá ji především rytmus, v němž v rámci vlastního procesu ponechává velký prostor náhodě, která aliterující formy narušuje formou chyby, již nemusíme rozumět, ale pouze jí vnímat,” přibližuje výstavu kurátor Adam Hnojil. 

  

Jak tvrdí sama autorka, motiv záhybu, který je v její aktuální tvorbě dominantním motivem, má kvalitu navzájem současně platných a koexistujících prostorů, které popírají hierarchické čtení a standardní hodnotící kategorie. Zdá se, že umělkyně vědomě osobitým způsobem ohledává hranice vnitřního prostoru vlastního bytí a tělesnosti. Postupuje vlastním senzitivním způsobem k utváření struktury díla a nutí diváka hledět na obrazy jako na mentální mapy její vlastní existence. 

 

kurátor: Adam Hnojil