Třetí výstava z projektu KOR-T.D – šesti autorských výstav Monogramisty T.D z prací, které nebyly nikdy vystavené, a jedné cyklické, přináší výtvarníkova díla, které vznikala v těchto týdnech přímo pro Památník Leoše Janáčka.

 

O aktuální výstavě autor napsal:

 

CECI N’EST PAS…

Súčasť vystavených diel Monogramistu T.D tvorí veta: Toto nie je Monogramista T.D Je to veta odkazujúca.

Neodkazuje len k inému dielu z príbehu európskeho výtvarného umenia. Pripomína, že hodnotu umenia vytvára okrem jeho čítania a porozumenia ešte niečo iné.

Ukazuje, že ukazovanie a uvidenie ukazovania je posolstvo s osobitou energiou. Veta končí bodkou. Čo nekončí, začína tam, kde veta ukazuje vylievanie slov vety do niečoho, čomu nestačí porozumieť.

Musíme to vylievanie uvidieť.”

 

– Monogramista T.D Brno, Židenice 2022