Kurátorka: Nina Michlovská
Vernisáž: 8. 9., 19:00
Výstava trvá: 8. 9. – 6. 10. 2016
Umělkyně: Radka Salcmannová   

Monument pozorování je výstava sestávající ze tří krátkých filmů, které jsou však propojeny a vytvářejí koherentní příběh. Videa jsou promítána simultánně vedle sebe, čímž je divákovi umožněno jejich příběh číst. Diváci se ocitají v situaci labyrintu, zatímco sledují tři příběhy, které vytvářejí moment psychologického opakování v různých vizuálních kontextech. Příběh se zakládá na autorčině vlastní zkušenosti přivykání novému kulturnímu prostředí a na jeho pomalém akceptování jako nového domova. Filmy odrážejí tento proces psychologické transformace člověka žijícího mezi dvěma kontinenty. Hlavním motivem vyprávění je jedna postava, která se neustále transformuje v postavy jiné, zakoušející však stejné situace. Třebaže prostředí i hlavní postava podléhají radikálním a neustálým změnám, zůstává starý psychologický vzorec týž a opakuje se ve snaze o přizpůsobení novému kontextu.