MOODBOARD

MOODBOARD představuje v původním slova smyslu koláž nebo nástěnku sloužící k vizuálnímu vyjádření určité nálady. Na výstavě MOODBOARD se představí deset studentů se svými fotografickými soubory. Přestože se od sebe výrazně odlišují svou vizualitou a tvůrčími přístupy, spojuje je právě silné vyjádření pocitů či nálad, které často přesahují jedince a dotýkají se celé společnosti. Dospívání, nostalgie, každodennost nebo život s handicapem. To jsou jen některá z témat, která ztvárňují ve svých fotografiích studenti Ateliéru vizuální komunikace Štěpánky Stein.