Zveme na dernisáž výstav Moon Harvest Evy Fajčíkové, Sféry intimity Zlaty Ziborové a Rituals Giulie Cacciuttolo. Čeká nás křest katalogů a komentované prohlídky výstavami.

 

Výstava Moon Harvest představuje sklizeň z tvorby malířky Evy Fajčíkové. Základ její práce tvoří studium eklektické směsi náboženských a spirituálních představ. Fajčíková hledá kontrující narativy k démonizaci jistých vlastností a schopností přisuzovaných ženám na základě misogynních výkladů tradičních spisů. Ve svých malbách vytváří jistý druh alternativní emancipační osobní a kolektivní mytologie.

 

Zlata Ziborova na výstavě Sféry intimity vytváří prostřednictvím videa, objektů a fotografií důvěrné prostředí, které experimentuje s narušením intimních hranic a proměnlivostí těla. Transformací udržitelných materiálů zkoumá možné organické vztahy a reflektuje komplexitu identity. Situovaná znalost se stává výchozím bodem pro utváření mezidruhové intimity a společné tělesnosti.

 

Objekty Giulie Cacciuttolo jsou cestovatelé v čase, artefakty naruby. Namísto toho, aby se z nich artefakty stávaly konvenčním způsobem, skrze plynutí času a vrstvení historie, objekty jsou záměrně vytvářeny tak, aby zaujaly místo památky, která existovat teprve bude – potenciálního ztělesnění kolektivní paměti. Na výstavě Rituals autorka představuje sérii prací citlivě a záměrně zasazených do dialogu s architekturou výstavního prostoru Pragovky. Giulia Cacciuttolo zkoumá, jak prožíváme zármutek, zamýšlí se nad tradičními votivními předměty i nad osobními smutečními rituály, aby navrhla nové způsoby vyrovnávání se se ztrátou prostřednictvím umění.