Industra Art srdečně zve na nadcházející výstavu Motýlí efekt.

Dne 29. prosince 1979 proběhla přednáška “Predictability: Does the flap of a butterfly’s wings in Brazil set off a tornado in Texas?” od Edwarda Lorenza, která se uskutečnila při zasedání Americké asociace pro pokrok ve vědě ve Washingtonu v USA. Tento jev je znám jako efekt motýlích křídel. Vyjadřuje jisté vědecké uvažování ve vývojovém systému, kdy malé změny mohou předznamenávat důsledky proměn v delším časovém průběhu. Většina důležitých okamžiků nám uniká. Žijeme jiný život v kyberprostoru internetu a nevnímáme přítomnost.

Autoři Veronika Přikrylová, Markéta Souhradová a Martin Zvěřina se nebojí opřít o citlivost tématu a najít v něm určitý únik i ironii. Jejich umělecké instalace na sebe bezprostředně reagují a tak promění galerijní prostor v něco nepatrného, subtilního, co však může zapříčinit, že na druhé polovině Země zmizí světadíl.

https://www.facebook.com/events/1050808301624757/