Výstavní projekt je pokusem o reflexi možností jakési “terapie na dálku”, tj.zprostředkování psychické podpory, uklidnění, něhy, péče, pocitu blízkosti prostřednictvím audiovizuální nahrávky, distribuované po internetu.

Autoři vycházejí z objevu široce rozšířeného fenoménu tzv. ASMR. Pokoušejí se tento u nás dosud málo prozkoumaný internetový jev kriticky zprostředkovat, ale zároveň se snaží vlastním způsobem vytvářet jeho paralelu nebo pokračování v lokálním kontextu.

Smetana s Uhnákem oslovili odbornice a odborníky z oblasti poskytování fyzické a duševní péče, aby – nezatíženi znalostí fenoménu ASMR – navrhli svou vlastní verzi zprostředkování terapie na dálku. Následně účastníky požádali o kritickou reflexi ASMR a případné navržení jiných řešení nebo variant. Jejich návrhy autoři zrealizovali.

Projekt sestává ze dvou částí: audiovizuální instalace v galerii Školská 28, a obsahu kanálu youtube, který autoři založili pro účel prezentace a šíření nově vzniklých videí.

ASMR – Autonomous Sensory Meridian Response, je zavedený pojem, který se objevil v roce 2010 jako název pro vědecky zatím nereflektovaný fyzický a psychický efekt, zprostředkovaný sledováním specifického druhu videa. Původně se jednalo o vedlejší účinek nalezených videí, zřízených pro jiný účel – např. technických manuálů, návodů, apod.

Podle provozovatelky ASMR kanálu Waterwhispers je účelem jejích videí „nápomoc k relaxaci“. Jako symptomy uvádí „uklidňující, relaxační pocit a příjemné mravenčení v různých částech hlavy a po horní části těla – především kolem ramen a míchy“. ASMR podněty jsou vyvolávány čistě na základě zvukových a/nebo vizuálních vjemů.

Autoři distribuovaných videí deklarují, že pro ASMR užívají stimulanty, jako např. ťukání prsty, škrábání, šustění nebo skládání šatů. Důležité je zároveň časté užití hry hraní rolí (role-playing) – fiktivní návštěva u kadeřnice, doktora, maskérky, apod. za doprovodu šeptaného slova, chápavého a starostlivého tónu. Kameře, která zastupuje diváka, pokládají profesionálně připravené otázky, na něž si sami odpovídají.

Matěj Smetana absolvoval FaVU VUT a doktorandské studium na AVU. V současné době působí jako asistent na VŠVU v Bratislavě. Vyjadřuje se různými médii, především objekty, instalací a animací. Do jeho prací se často promítají úvahy o fyzikálních zákonech, možnosti uskutečnitelnosti věcí a idejí.

Tomáš Uhnák je absolvent AVU a člen sdružení P.O.L.E. Je propagátorem Korejské gastronomie (spolu s otcem vydal v češtině první Korejskou kuchařku) a kultury. Mimo tvorbu, která se často vztahuje k utopickým konstruktům, je významný jeho podíl v různých angažovaně laděných aktivitách (Pro – AVU, Mánes Umělcům,…) a v neposlední řadě jeho kulinářské aktivity v uměleckém kontextu.