Zveme Vás na výstavu „Můj baťovský domek“. Výstava prezentuje současné úpravy baťovského bydlení a jejím cílem je konfrontovat někdejší záměry tvůrců s novými požadavky a představami, které jsou na bydlení kladeny současnými obyvateli.

Na výstavě jsou představeny vybrané zdařilé a v nějakém ohledu zajímavé rekonstrukce různých typů baťovských domků. Omezení, ať už prostorová nebo daná regulací, nemusí být nutně omezením v individuálním a kreativním využití obytného prostoru. Na výstavě je prezentováno devatenáct rekonstrukcí na přehledných schematech a půdorysech, které doplňují fotografie Libora Stavjaníka dokreslující vnitřní atmosféru bydlení a obraz ze života v domě.
Výstava je určena pro obyvatele domků, odbornou i laickou veřejnost, představitele města i zástupce památkové péče. Chce přispět k úvahám o tom, jak pracovat s chráněnou lokalitou a vyvolat diskuzi o současném stavu těchto budov.
Výstava bude mít dvě části, exteriérovou a hlavní expozici v baťovském domku. Hlavní část výstavy se uskuteční v interiéru baťovského čtvrtdomku na Letné (Vysoká 1029) a exteriérová část je umístěna pod Velkým kinem na Náměstí práce ve Zlíně.