Druhé vydání Multilogues on the NowO zdraví, práci a emocích rozebírá a zpochybňuje hegemonická vyprávění a normativní vzorce, které jsou v současné společnosti spojovány s problematikou zdraví. Projekt se soustředí na marginalizované diskurzy a neviditelné praktiky, jež přetvářejí naše představy o zdraví, nemoci, postižení, možnostech léčby a terapie v pozdně kapitalistické společnosti. Programu se bude účastnit široká škála umělkyň a umělců, aktivistek/ů, lidí pracujících v neziskovém sektoru, veřejnosti a dalších aktérů, kteří budou společně zkoumat umělecké strategie a možnosti solidarity ve zdraví i nemoci.