Mezinárodní sympózium

Přirozená potřeba současného umění nebo módní dočasný trend?*

… nová umělecká generace, nové rozhledy, nové potřeby…

Cílem semináře je představit a zmapovat současný stav multioborových projektů v České republice a seznámit tak uměleckou veřejnost s problematikou spojenou s propojováním jednotlivých uměleckých žánrů a projektů s přesahem do jiných oborů. Účast na semináři m.j. přislíbil Andrew Jones (British Council London) a Davinia Galea (MaltaCulture).

* Co se stane, když muzikant začne kreslit, tanečník recitovat a filmový režisér zpívat operu?… A jednoho dne se všichni tvůrci domluví na společném projektu… Jak reaguje umělec, produkce, producent, či grantový systém města, kraje, státu na nové tendence v umění? Je nová umělecká generace v pubertě a nebo je město, kraj, stát již v důchodu?