Prohlídka vy´stavy s kurátorem a umělci:
Lukášem Jasansky´m a Martinem Polákem, Filipem Turkem, Veronikou Bromovou, Jiřím Surůvkou