PROGRAM:

16:00 – 20:00 SEKÁČ

Slow fashion ala Hraničář! Přijďte si pro nové kousky do vašeho šatníku. Léto se blíží!

 

16:00 – 18:00 WORKSHOP: Tvorba filmového plakátu (pro děti 6 – 12 let)

Věděli jste, že se dřív všechny noční scény točily za dne? Film vznikl ze světla. Paprsky kreslí v zrnech citlivého materiálu obrazy. Pro některé filmy se světlo a tma staly hlavními vyjadřovacími prostředky. Nesmíme zapomenout ani na samotný akt promítání v potemnělém sále. K pořádnému filmu, skutečnému nebo vymyšlenému, patří plakát. Filmový plakát se většinou snaží vystihnout hlavní lákadla nebo atmosféru díla. Ale jak zachytit něco tak pomíjivého jako světlo na plakátě? Prácí se stínem a odrazy. O čem by mohl být film o světle? Jestli o polární noci nebo světluškách, to necháme na vás. Stejně jako tvorbu plakátů k vašim námětům, které si v dílně vyrobíte.

lektor: Václav Pata
 

18:00 Komentovaná prohlídka výstavy Světlo

 

19:00 Michal Záhora (CZ): GENERACE X

Taneční sólo vyjadřující pocity generace, jejíž dětství zformoval přelom dvou epoch.

 

Dětství poznamenané společností přijatými restrikcemi a vzápětí jejich náhlým uvolněním. Rozbušená srdce a slyšitelný tep vlastní krve. Dospěl člověk, který ví, co chce, a ví, co nechce. Ale jeho kroky neurčuje pouze jeho vůle. Studená válka ještě neskončila. Žijeme v jejím stínu. Stále žijeme ve vyhrocených pozicích, ve kterých se snažíme o základní lidskou slušnost. K štěstí nám pomáhej Bůh. Vyhrává aktivní a ten, kdo se nebojí ukázat směr ostatním. 

 

40 let od narození, 30 let od převratu. Reflexe vlastního života na pozadí velké společenské změny. Taneční představení vychází z životní zkušenosti a světonázoru 20 významných osobností narozených v letech 1979–1980, které se v české společnosti úspěšně profilují v nejrůznějších oborech jako umění, věda a politika.

 

20:00 – 21:00 WORKSHOP: Light Graffiti (pro děti 10 – 15 let)

Už jste někdy malovali světlem? Luminografie je fotografická technika, kdy vytváříme obraz pomocí světelného zdroje. Díky fotoaparátu se zachycuje světlo v pohybu na dlouhou expozici a vznikají tak barevné trajektorie. Pomocí této techniky tak můžeme kreslit obrazce a nápisy na stěny a používat přitom světlo jako tužku nebo sprej, aniž bychom při tom znečistily veřejný prostor. Přijďte si vyzkoušet netradiční kresebnou techniku do Hraničáře!

lektor: Filip Švácha