Cecílie Marková, Růžová krajina, 1963

Srdečně vás zveme na komentovanou prohlídku Muzea insitního umění, která je součástí doprovodných programů aktuální výstavy Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Slavíme 70 let sbírkotvorné činnosti. Prohlídka seznámí návštěvníky nejen s insitním uměním jako specifickým uměleckým směrem a s díly, které ho v expozici zastupují, ale představí sbírku insitního umění v kontextu celé historie a vývoje sbírkotvorné činnosti galerie.

 

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích si v letošním roce připomíná důležité výročí – 70 let od zahájení své sbírkotvorné činnosti. Právě v roce 1952 byla mezi přírůstky galerie zaevidována první umělecká díla, která se stala základem jejich výjimečných sbírek. Výstava představující téměř stovku exponátů je jen letmým výběrem z více než 7000 sbírkových objektů, které galerie za 70 let své existence shromáždila. Návštěvníkovi procházejícímu výstavními sály v lineární časové rovině prezentuje proměny akviziční strategie galerie i jejích nástrojů, včetně dobových politických, etických či ekonomických aspektů, které budování sbírkových fondů bezpochyby ovlivnily.

 

Nová výstava Slavíme 70 let sbírkotvorné činnosti je specifická a výjimečná mj. v tom, že kolekce uměleckých děl, která jsou do výstavy zařazena, je prezentována hned ve dvou objektech Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích. Výstavní soubor v hlavní výstavní budově na Michalské ulici doplňují vybrané exponáty, které jsou trvalou součástí expozice vystavené v Muzeu insitního umění na Mírovém nám. 24/16. Právě sbírka insitního umění zaujímá v akviziční činnosti galerie, její historii a poslání nezastupitelné, specifické místo. Galerie ji začala cíleně budovat v 60. letech minulého století a dnes představuje unikátní a vůbec nejrozsáhlejší muzejní kolekci děl tohoto uměleckého směru v ČR.