My brain, my battle field
Dana Bartoníčková

Vernisáž výstavy v úterý  6. 3. 2018 v Galerii 207, Ateliér sochařství č. 004, UMPRUM od 17:30 – 20:30
Prezentace autorky, komentovaná prohlídka a dernisáž výstavy v úterý 13. 3. 2018 v učebně č. 411, UMPRUM, od 16:10
Trvání výstavy od 7. 3. do 13. 3. 2018

 

Konspiračni teorie tvrdí, že britská královna je reptilián.

Reptilián se pozná podle toho, že nemá stín. 

Snažím se pochopit vnímání světa mojí mámy, která chápe konspirace jako jedinou možnou pravdu. 

Snažím se přiblížit se jejímu pohledu na svět, porozumět a překonat mně doposud neznámý jazyk konspiračních teorií. 

Nalézám rovinu, která nepotlačuje a ani nevyvrací jinou možnost vnímání skutečnosti.

Transformace mého výkladu a nalezení chybějícího řešení, které dokládá, že takto nalezený svět by mohl sám o sobě fungovat.

Nalézám kompromis mezi realitou a mlhavou představou v hlavě mojí mámi.