Zuzana Růčková je absolventka AVU od Vladimíra Kokolii, umělkyně mající zálibu v gáze, stěnách a velrybách. 
Na jejích stránkách je v novinkách napsáno: "PRONIKNU JAZYKEM DO TVÝHO LOTOSOVÝHO KVĚTU ZAPÁLÍME OHNĚ NA VYHASLÉ PLÁNI ZEMĚ ČESKÉ", tak uvidíme!

http://zuzanaruzickova.webnode.cz/

kurátorka: Kateřina Olivová