Kristýna stojí proti vám a vašim klidným, nenápadným, nekomplikovaným, nevyčnívajícím životům. 
Ostré komiksy plné aktuálních témat ze současné (nejen) mateřské scény. 
Součástí vernisáže bude křest knihy!