Vernisáž proběhne 14.6.2014 od 18.00

14.6. – 30. 6. 2014

Performance: 19.00 PoeTV

Mezinárodní umělci se sídlem v Berlíně. Živá improvizace.

• Text a zpěv: Roi Weinstein • Vizualizace: Marie Klinke • Viola: Udi Berner • Sound design: Stefan Röslmair • Dance: Elli Cohen

Akce probíhá v rámci Žižkovských mezidvorků. https://www.facebook.com/pages/Žižkovké-mezidvorky/115577191910090

 

Výstavní plán galerie Prokopka směřuje k mladé a střední generaci výtvarníků a má obsáhnout všechny výtvarné obory od malby, fotografie, sochy až po nová média. 
Karíma Al Mukhtarová (1989) je studentkou ateliéru Jiřího Davida na VŠUP v Praze a absolventkou ateliéru performance Jiřího Kovandy v Ústí nad Labem. Ve své tvorbě se zaměřuje na performance a instalace. Během studií absolvovala stáže na KyAMK Univ. aplikovaných věd (Kouvola / Finsko) a také v Berlíně, kde v současnosti kromě Prahy také žije. V rámci soutěže českého finále Essl Art Award CEE 2013 s úspěchem prezentovala levitující knihovnu a jehlu v kupce sena, což jí vyneslo zařazení do mezinárodního výběru. Autorka se ve své tvorbě často pohybuje na pomezí každodennosti a umění, přičemž hranici záměrně rozostřuje. Někdy využívá matematických přístupů, jindy experimentuje na základě vědy nebo magie; její tvorba však není chladná, ale má poeticky vtipný charakter. V Berlíně spolupracovala na výstavě Above the roofs společně s autory Jenny Holzer, Nina Pohl, Dan 
Graham. Pro prostor galerie si umělkyně připravila instalaci s názvem Na okraji, kde se inspiruje estetikou hotelové výzdoby vstupních hal i interiérů chodeb. „Trash art vzniká v návaznosti na ten druh konceptuálního umění, které pracuje s materiály tzv. nízkými. V odkazech na (české) kutilství,nálezy u popelnic, nevhodné dary a předměty, které chtějí být něčím jiným, než čím doopravdy jsou, Karíma Al-Mukhtárová z rozhovorů na lavičce a sarkastických poznámek u hodnocení deklaruje fenomén Trash Artujako trendu, kdy práce s odpadem ( ať uměleckým či tím, co si běžně představíme pod pojmem odpad) odkrývá principy instalace jako takové. Pozornost se odvrací od uměleckých předmětů a poukazuje na umístění předmětů v prostoru, jejich výběr a následné komponování barevných a prostorových vztahů (a přináší tak divákovi přímý zážitek způsobu uvažování autorky).“ 

MgA. Lucie Nováčková 
 
Na vernisáž výstavy byli přizváni mezinárodní umělci se sídlem v Berlíně / PoeTV, zaměřující se na vizuálně zvukovou performance. 
• Text a zpěv: Roi Weinstein • Vizualizace: Marie Klinke • Viola: Udi Berner • Sound design: 
Stefan Röslmair • Dance: Elli Cohen www.karimalovesyou.com 

Pokud Vás vystavená díla zaujala, můžete kontaktovat kurátorku výstavy. 
 
 
Kurátorka: Markéta Vlčková